رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

زنده باد مربی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

زنده باد مربی

زنده باد مربی


درمنطقه الگزاندریای ایالت ویرجینیا درسال 1981، منطقه ای که فوتبال دبیرستانی برای مردم اهمیت فوق العاده ای دارد، هنوز تبعیض نژادی حاکم است، به گونه ای که یک مغازه دارسفید پوست به خود اجازه می دهد یک سیاه پوست را به قتل برساند و این باعث خشم بیش از حد سیاهان این منطقه می شود. در این شرایط است که هیأت مدیره دبیرستان تصمیم می گیرند، با یک نمایش دروغین از تمدن و خروج از دوران تبعیض نژادی، دبیرستان سیاه پوستان و سفید پوستان را در هم ادغام کنند و یک مربی سیاه پوست به نام هرمان بون را برای سرپرستی تیم مختلط سیاه و سفید مدرسه خود برگزینند. تمام این تصمیمات ابتدا به شدت با مخالفت سفیدپوستان این منطقه قرار می گیرد و مربی سیاهیوست را به شدت برآشفته می سازد….

 

ساعت پخش سه شنبه ساعت 1 بامداد با مدت زمان 90 دقیقه و تکرار آن چهارشنبه ساعت 14 بعدازظهر