جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

زمستان 95 کردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زمستان 95 کردستان

تصاویر ارسالی مخاطبان شبکه کردستان از زمستان استان در شهرهای مختلف