نمایشگر دسته ای مطالب

ریگای سه ر به رزی

ریگای سه ر به رزی


در این برنامه تلاش می شود با طرح مطالب گوناگون،  بحث های کارشناسی و گزارشهای مردمی اهداف بلند مدت و محور های موضوعی برنامه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  بیانات رهبرمعظم انقلاب، آهنگها و سرودهای ملی و میهنی و در صورت امکان پیامهای مردمی از جمله بخش های گوناگون این برنامه است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اسعد اسکندری

تاریخ تولید: 94/07/01