نمایشگر دسته ای مطالب

ریبازی روون

ریبازی روون


برنامه ریبازی روون سعی بر آن دارد با توجه به لزوم طرح مباحث گوناگون اعم از اهمیت انتخابات به عنوان مفهومی کلی در زندگی تا ضرورت این امر در مسائل مختلف در چهار مرحله‌ی تبیینی، تشریحی، وتکمیلی با بهره گیری از آیتم های متنوع به طرح موضوعات مرتبط به انتخابات (مستقیم و غیر مستقیم)بپردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

طراح و تهیه کننده: اسعد اسکندری

تاریخ تولید: 94/08/26