رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

رونق طب سنتی در کردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رونق طب سنتی در کردستان

 

پزشکی سنتی یا طب سنتی زمینه‌ای پرقدمت و متنوع است، که به توصیف و بررسی آن ‌دسته از سیستم‌ها و دانش‌های پزشکی می‌پردازد، که در طی سده‌های پیشین و قبل از دوران طب مدرن، در جوامع گوناگون بشری بوجود آمده ‌است.

طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده‌است که طب نظری شامل: ۱. امور طبیعیه ۲. اسباب و علل و ۳. دلایل وعلایم می‌باشد و طب عملی به سه بخش: ۱. تدابیر ۲. دارو درمانی و ۳. اعمال یدی تقسیم می‌گردد

پزشکی سنتی تنها روش درمانی است که بر پایه مزاج شناسی استوار است. تغییر مزاج به گرمی، سردی، رطوبت و یا یبوست و متعاقب آن غلبه یک یا چند خلط از اخلاط چهارگانه و یا برعکس، به سبب تغذیه، روش زندگی، اقلیم، سنّ، شغل، رفتار و... باعث خروج مزاج فرد از اعتدال شده و علائم آن بروز می‌کند.

Traditional Medicine Boom in Kurdistan

Traditional Medicine Or traditional medicine Old Underlying High And varied, Which describes And a review of those systems And deals with the medical sciences, During the past centuries Before the era of modern medicine, In various human societies. Has occurred.

Traditional Medicine The two theoretical Into practical Theoretical Medicine that includes: 1. The normal 2. Toy causes And 3. Causes of symptoms And practical medicine. Into three parts: 1. Measures 2. Drug therapeutic And 3. The handmade Is divided.

Traditional Medicine The only treatment method is That Based on Disposition of Is based. Mood changes warmly, Cold, Moisture or constipation And subsequent Overcome one or more sputum  The mixing four Or, conversely, Because of the power, Lifestyle, Climate, Age, Jobs Behavior And ... Make a habit out Moderation is the And symptoms Occur.

 

کلمات کلیدی: کردستان - طب سنتی – پزشکی – درمان

Keywords: Kurdistan - traditional medicine - medicine - treatment

 

در نگاه بیشتر ببینید