روستای گرماش

روستای گرماش در فاصله 35 کیلومتری سنندج و در شمال غرب سنندج در استان کردستان قرار گرفته است. از طرف شمال به روستای آرندان، از جنوب به نوره، از طرف جنوب به کرجو و از طرف غرب با روستای عیسی آباد همسایه است.

جمعیت ساکن در روستای گرماش 170 نفر است و در قالب 36 خانوار زندگی می کنند.

امکانات موجود در روستا عبارتند از: برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و مدرسه ابتدایی

این روستا دارای زمینهای حاصلخیز کشاورزی است که اهالی آن به زراعت و باغداری مشغول هستند. محصولات اصلی زراعی آن گندم و جو و همچنین نخود است و به خاطر جمعیت کم روستا اکثر مردم مشغول دامداری هستند.

وجه تسمیه روستای گرماش در فاصله 25 کیلومتری سنندج در شمال غرب شهر سنندج به این دلیل است که بنا به سخن قدمای روستا، رزق و روزی در روستای گرماش به حدی زیاد بوده، همانند استخری پر از آب، که آب از آن سرازیر می شود. واژه گرماش در لغت به معنای رنگارنگ است.

در این روستا همچنین مقبره زیارتی به نام شیخ احمد وجود دارد که در کنار چشمه ای که از آب آن جهت شفای مریض ها استفاده می شود، وجود دارد.

کوههای مشهور روستا، عبارتند از: شاه نشین – سخناخ – دول اسب – کلارش

این روستا دارای یک مسجد قدیمی است که قدمت زیادی دارد و چندین بار بازسازی شده است. آخرین باری که بازسازی شده در سال 1382 بوده که این نشان از قدمت روستا دارد.

زنان روستا در کنار مردان خود در اوقات فراغت مشغول قالی بافی و کمک به همسران خود هستند.

از بازیهای محلی روستای گرماش می توان به هرزاله، هه لوکان (چوب بازی)، هفت سنگ، چاوشاره کی و دزد و پلیس اشاره کرد.

یک کانی در وسط روستا قرار دارد که جهت مصرف آب آشامیدنی اهالی روستا مورد استفاده قرار می گیرد.

از گیاهان خوراکی مورد استفاده روستا می توان به غازیاقه، پونه،کوزله، کنگر اشاره کرد.

محصولات کشاورزی روستای گرماش عبارتند از: هلو – گیلاس – زردآلو و توت قرمز.

 

Village Garmash

Garmash village at a distance of 35 km Kurdistan in Sanandaj in Kurdistan Province is located in the North West. From the north to the distant village, south of Noora, to the south by West Karjo and he frequented a neighboring village.

he population is 170 people in 36 households in the village Garmash live.
Facilities at Village include: electricity, gas, landline and mobile Elementary School

The village has fertile agricultural land that its inhabitants are engaged in agriculture and horticulture. The main agricultural products are wheat, barley, peas, and also because of the small population Village most people are engaged in livestock.

Garmash village appellation in the North West at 25 km from the city of Sanandaj Sanandaj This is why the ancients were talking about the village, Livelihood to the village Garmash was so high, As the pool is filled with water, which water is poured. The word literally means Garmash colorful.

Pilgrimage to the tomb of Sheikh Ahmad in Village near a spring of water that is used for healing the sick there.

Famous mountains of village are shahneshin - Sakhnakh - Dole Asb – Klarsh

The village has an old mosque, which has a long history and has been renovated several times. The last time it was rebuilt in 1382, which is the mark of the old Village.
Village women alongside men in their leisure time engaged in carpet weaving in and help their wives.

Local games village Garmash It can be The Harzalh, Halookan (match stick), Seven Stones, Chawsharaki And Thief And Police noted.

In the middle of Village is a mineral that is used for consumption of drinking water for the villagers.

Edible plants can be used Ghaziyaqhe Village, Oregano, Kozalhe, Acanthus noted.
Garmash village crops include peaches - Cherry - apricot and red berries.