روستای کماله

روستای کَماله، دهی از دهستان اورامان تخت، بخش اورامانات در شهرستان سروآباد است و کوهی سرد و نیمه مرطوب در 57 کیلومتری جنوب شرقی مریوان قرار گرفته است.

کوه تخت اورامان – گردنه ژالانه در شمال غربی روستا واقع شده است.

152 خانوار و 782 نفر در این روستا زندگی می کنند. زبان مردم کَماله اورامی و همگی مسلمان، سنی و شافعی مذهب هستند.

کار و پیشه مردم این روستا، کشاورزی و باغداری و دامداری است.

کشاورزی در این روستا به دو صورت دیم و آبی انجام می شود.

آب کشاورزی و آب آشامیدنی از طریق لوله کشی و شبکه های قدیمی لوله کشی تامین می شود. سطح زراعی این روستا 8 هکتار و سطح باغات آن 28 هکتار است.

فرآورده ها و محصولات کشاورزی – جالیزی و باغی کَماله از این قرار است:

گندم – جو – نخود – عدس – خیار – گوجه فرنگی – انگور – زردآلو – گردو و توت فرنگی

رویش گیاهان دارویی همچون گل ختمی، گل گاوزبان، گل شقایق، بومادران، شیرین بیان، پونه و گَوَن هم کاربرد صنعتی دارد و هم دارویی.

همچنین پوشش گیاهی مناسب برای چرای دام و پرندگان و سایر جانداران این منطقه را از لحاظ زیست محیطی بسیار دیدنی کرده است.

این روستا دارای برق و تلفن است. دهیاری و شورای روستا، شورای حل اختلاف هم در این روستا وجود دارد. بودن دبستان و مدرسه راهنمایی بچه های این روستا را تا 4، 5 سالگی از رفتن به سایر روستاها یا شهرها بی نیاز کرده است.

 

Village kamala

The village of kamala, reviews of the flat hawraman rural district, part of the aoramanat mountain in the County is Sarvabad and cold and wet in the half of the 57 km South-East of Marivan is located.

Mount the flat hawraman – gardaneh zhalaneh is located in the Northwest of the village.

152 households, and 782 people living in this village. kamala avromani people and language are all Muslims are Shafi'i Sunnis, and religion.

Work and crafts people of this village is agriculture and horticulture and livestock.

In this village there are two for diem and blue are done.

Water for agriculture and drinking water through the plumbing and piping network is supplied by the old. Level 8-acre crop this village and its gardens level 28 acres.

Products and agricultural products – jalezi and garden kamala of this is:

Wheat – Joe – pea – lentils – Cucumber – Tomatoes – Grape – Apricot – Walnut And strawberry

The growth of medicinal herbs, like Borage, Mallow flower, beauty, yarrow, licorice, oregano and gawan also has medicinal and industrial uses.

Also suitable for grazing vegetation and birds and other fauna of this region has a very scenic environment.

The village has electricity and telephone. Dehyari and the Council of the village, the village also dispute resolution in this Council there. Being the primary school and middle school children of this village has 4, 5 years go to other villages or towns is needless.