روستای کرجو

روستای کرجو در بخش مرکزی شهرستان سنندج  در غرب استان کردستان و در 26 کیلومتری شهر سنندج قرار دارد.

این روستا در سال 1345 جزء دهستان حسین آباد بود. در سالهای 1355 و 1365 جزء دهستان ژاوه رود شرقی و در سالهای 1375 و 1385 این روستا از توابع دهستان آبیدر بخش مرکزی و شهرستان سنندج قرار داده شده است.

منبع تامین آب روستای کوجو، شامل چاه – چشمه و رودخانه می باشد. این روستا دارای 544 خانوار با 2167 نفر جمعیت است.

مردم روستای کرجو با زبان کردی شاخه کرمانج جنوبی صحبت می کنند که کرمانج شاخه ای از با زبان کردی شاخه کرمانج جنوبی صحبت می کند که کرمانج شاخه ای از زبان کردی است.

از چشمه های مشهور روستای کرجو می توان به خانه سرده – کانی باوکی – کانی گل و کانی کَردو اشاره کرد.

از کوههای مشهور روستای کرجو می توان به کوههای عاشقان – دره زکی – لاره و کوره برزی اشاره کرد.

روستای کرجو دارای 2 مقبره زیارتی است مکانی است برای عاشقان و اهالی این روستا که به نامهای شیخ رش و سعد و سعید مشهور هستند.

وجه تسمیه روستای کرجو به این ترتیب است که روستای کرجو دارای زمینهای مناسب در بالای تپه جهت کشت جو بوده و از این رو این روستا به نام کل جو نامگذاری شده است.

شغل اصلی اهالی روستای کرجو همانند روستاهای دیگر کشاورزی و دامداری است که بیشتر اهالی روستاب به کشاورزی روی آورده اند و در بخش کشاورزی نیز به صورت دیمی و آبی کشت می کنند که در این میان دارای محصولات زراعی و باغی مناسب هستند که اهالی روستا با فروش این محصولات امرار معاش می کنند.

از محصولات زراعی می توان به گندم – جو و یونجه اشاره کرد و از محصولات باغی نیز محصولاتی همچون گردو – سیب و زردآلو و توت فرنگی را پرورش می دهند. البته این محصولات دارای کیفیتی عالی بوده و آب این باغات از چشمه های داخل و اطراف روستا تامین می شود.

Village karjoo

village karjoo In the central part of the city of Sanandaj in Western Kurdistan province and is located at 26 kilometers from Sanandaj.

This village in the rural component of the years 1967-1969 Hossein Abad Respectively. In 1355 and 1365 Component Municipalities zhavarood East  And in the years 1375 and 1385 this village of the central part of the County and district functions abidar, Sanandaj has been placed.

Water supply source The village of karjoo, Includes wells – The fountain And the river. The village has a population of 2167 people with household is 544.

People in the village of karjoo Kurdish language kermanj speak the southern branch of the kermanj branch of the kermanj branch of the language of the Kurdish South that speaks Kurdish languages is a branch of the kermanj.

The famous fountain of the village of karjoo can be used to Home carda – kani bawki – kani gool And Kani gerdoo Noted.

The famous mountains of the village of karjoo can be found in the mountains The lovers –Valley  Zaki – Lare and korabarzi Noted.

Village karjoo The tomb is a pilgrimage place has 2 is for lovers and people from this village whose names Sheikh rash And Saad And Saeed Are famous for.

Geography of the village karjoo in this way is that the right pitches in the top of the karjoo village have cultivated hills to the atmosphere and hence the village name has been named to the entire atmosphere.

The main job of members of the other villages of karjoo village as in the agriculture and animal husbandry is more people are brought to the rustab farm and agricultural sector as well as blue daymi and the cultivation of which in the meantime has garden and crops that are suitable for villagers with selling these products to make a living.

Crops can be wheat barley and hay farming products and also products such as nuts – apples and apricots and strawberries grow up. Of course, these products have excellent quality water and the gardens of fountains is supplied inside and around the village.