روستای چکشه

روستای چکشه یکی از روستاهای دهستان سراب از توابع بخش مرکزی در شهرستان سقز است که ارتفاع این روستا از سطح دریا 2000 متر است. موقعیت قرارگیری روستا به صورت کوهپایه ای بوده با آب و هوای جلگه ای و کوهستانی همچنین دارای یک رودخانه فصلی به نام مرخز.

برای رسیدن به روستای چکشه در استان کردستان، ابتدا باید از مسیر اصلی سقز - بوکان عبور کرد و در کیلومتر 10 یک مسیر فرعی جدا وجود دارد که به روستا می رسد. طبق آخرین سرشماری، روستای چکشه در استان کردستان دارای 90 نفر در قالب 20 خانوار است.

روستای چکشه، از لحاظ شکل گیری جمعیت به صورت طایفه ای بوده، طایفه هایی با نام های اسلامی، فرجی و یاسینی.

گویش اهالی محل، کردی سورانی است. از کل جمعیت روستا، 80% اهالی به شغل کشاورزی مشغولند. 20% دارای شغل دامداری هستند و از مهم ترین محصولات روستا می توان به گندم، جو، یونجه، نخود و عدس اشاره کرد.

از امکانات روستا می توان به آب، برق، مخابرات و خانه بهداشت اشاره نمود.

Village Chakosheh

Village  Chakosheh One of the functions of the central part of the city turpentine Sarab village is the village height of 2000 meters above sea level. village location in the foothills and plains and mountainous climate also has a seasonal river named Markhaz.

To achieve Chakosheh village in Kurdistan, you must first mainstream Turpentine - above 10 km and crosses a minor road to the village is isolated there. According to the last census, the village in the province Chakosheh with 90 people in 20 households.

Village Chakosheh, The formation of a tribe is a tribe with the name of  Islamic Faraji and Yassini.

Locals dialects, Sorani Kurdish is. Of the total village population, 80% of residents are engaged in agricultural work. 20% of jobs are the most important livestock products of village are wheat, barley, alfalfa, peas and lentils noted.

village facilities include water, electricity, telecommunications and health centers have been created.