روستای چرمیله

روستای چرمیله، از توابع شهرستان سنندج بخش مرکزی و دهستان حسین آباد جنوبی قرار گرفته است.

این روستا در فاصله 60 کیلومتری سنندج و 10 کیلومتری حسین آباد واقع شده است. ارتفاع روستای چرمیله در استان کردستان از سطح دریا 1100 متر است و همسایگان روستا عبارتند از همروله – سیاه سران سفلی – منصور بلاغی و سراب باینچ قلی.

این روستا در گذشته مرز تقسیم 4 روستا بوده و در اطراف آن 4 میله تعیین شده که مرز این روستا را با سایر آبادی ها مشخص می کرد به همین دلیل به آن 4 میله یا چوار میله می گفتند که به مرور زمان به چرمیله تغییر نام یافت و قدمت این روستا به 300 سال می رسد.

روستای چرمیله در استان کردستان از زمره روستاهای کوهستانی واقع در حوزه آبریز و قشلاق است. پیرامون روستا را اراضی کشاورزی گرفته و دارای شاخصه خاصی نمی باشد.

براساس آخرین سرشماری، روستای چرمیله در استان کردستان دارای 439 نفر جمعیت است. فعالیت عمده مردم در 3 زمینه کشاورزی، باغداری و دامداری می باشد. امکانات روستا شامل دبستان، آب لوله کشی برق، مخابرات، نانوایی و خانه بهداشت است.

Village Charmelah

Village Charmelah,   The functions of the central Sanandaj city and county Hossein Abad South Located.

The village at a distance of 60 km from Sanandaj, and 10 km. Hossein Abad Located. Altitude of 1100 meters above sea level in the province Charmelah village and neighboring villages are Hamrolah - siyah saran soffla - Mansour belaghi and Sarab bayench ghooli.

This is the last village on the border of village was divided into four And around 4 rods designated That marked the border of the village with other settlements For this reason it 4 rods Or Chowar rods Said Over time The Charmelah Renamed the village dating back 300 years.

Village Charmelah Kurdistan Province is one of the mountain villages located in the catchment and summer. Agricultural land surrounding the village and has a particular characteristic is not.

According to the last census, the village has 439 inhabitants is Charmelah in Kurdistan. Major activities in three areas of agriculture, horticulture and animal husbandry is. village amenities include a primary school, piped water, electricity, telecommunications, health and home products.