رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

روستای نران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای نران

 

روستای نران از توابع شهرستان سنندج بخش مرکزی استان کردستان در 25 کیلومتری جنوب شرقی سنندج و در جاده سنندج – کامیاران واقع شده است.

این روستا مرکز دهستان نران است که در جنوب به زمینهای سَمان و دره باغ و در غرب به کوههای روستای قصریان در شمال به مراتع روستای می آوران و در شرق به مراتع و کوههای مارنج محدود می شود.

وسعت زمینهای روستا حدودا 11 هزار هکتار است که دامنه کوهی که روستا در آنجا واقع شده حدود 15 هکتار است.

روستا، در دل کوهها و تقریبا در یک منطقه بن بست واقع شده که با جاده ای در حدود 30 کیلومتر از روستاهایی مانند سَمان، دره باغ هرواله و قصریان گذر کرده و به شهر سنندج وصل می شود.

روستای نران در دامنه کوههای معروف سلطان سراج الدین و چله خانه و هازاوی قرار دارد.

هوای دلنشین و معطر با بوی مخصوص برگهای گردو همه جا را خوشبو کرده. صدای آبشارهای چم سراب و قازان و قالوانو، گوشنواز است.

گردوی پوست نازک کاغذی با مغز سفید واقعا خاص و خوشمزه است.

این روستا از امکاناتی همچون آب شرب بهداشتی – تلفن – برق و مرکز بهداشت و درمان برخوردار است.

فرش بافی – دامداری – باغداری و کشاورزی از فعالیتهای اصلی این روستا به شمار می آید.

سنجرخان وزیری معروف به سردار اکرم فرزند حاج یوسف مالک روستای نران و فرزند جیران خانم از خانواده اردلان که حاکم کردستان بودند هست.

سنجرخان حاکمی بود که به جنگ روسها و انگلیسی ها پرداخت و بعد از خاتمه کار روسها به روستای خودش برگشت اما با دشمنی برادران خود روبرو شد و سرانجام یک روز هنگام گرفتن وضو در خانه خود مورد اصابت گلوله یکی از اعمال برادران خود شد.

Village Naran

Village Naran The functions of the central city of Sanandaj, Kurdistan Province, 25 kilometers southeast of Sanandaj at roads Sanandaj - Kamyaran located.

The village center is a village in the south of the underlying cement Naran Valley Gardens Ghasreyan Village and the West Mountain Range in the north to the East Village, the warriors and the meadows and mountains Maranj limited.

Area of ​​approximately 11 hectares of land in a village that is located in the hillside village of about 15 hectares.

Village, in the mountains and almost in a dead zone is located approximately 30 kilometers by road from the village, such as Caman, Valley Gardens Harvalah And Transition Ghasreyan and the city of Sanandaj connected.

Naran village at the foot of the famous mountain Soltan Sirajuddin The Chelle Khaneh And Hazavy Located.

The weather was pleasant and fragrant with the odor of walnut leaves and fragrant everywhere. The sound of waterfalls Cham Sarab And Ghazan And Ghalvano, Ear-catching.

Paper thin skin whitening walnut brain really special and delicious.

The village has facilities like clean drinking water - Phones - Electrical & Healthcare Center has.

Carpet weaving - livestock - horticulture and agriculture are the main activities of the village is considered.

Sanjarkhan Vaziri  Known as  Sardar Akram  Children  Haj Youssef  Village owner Naran  And children  Jeirani Miss  Ardalan, who were the ruling family is Kurdish.

Sanjarkhan Ruling It was The Russian War He studied English and And after the Russians do Back in his village But faced with the hostility of his brothers Finally, one day while taking ablution in his house shot one of his brothers was applied.

 

 

در نگاه بیشتر ببینید