روستای دیوزناو

پس از گذشتن از راه های صعب العبور در دامنه رشته کوههای شاهو، در جنوب غربي استان کردستان در منطقه اورامانات روستایی به نام "ديوزناو" با قدمتی فراوان قرار دارد. اين روستا از طبیعت بسیار زیبایی برخوردار است. با وجود معماري خاص و فرهنگ سنتي، زندگي با اميد و استقامت، در جريان است.

Village Divaznav

After crossing the road impassable mountain range Shahoo, in the southwest region of Kurdistan in rural Oramanat called "Divaznav" is very old. This village has a beautiful nature. Despite the specific architecture and traditional culture, life, hope and endurance, is underway.

Loading the player...