روستای دوشان

روستای دوشان در بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان و در فاصله 7 کیلومتری سنندج قرار گرفته و از روستاهای دهستان حومه سنندج می باشد.

روستای دوشان از طرف شمال به روستای «غار» و از طرف شرق به روستای «گه رمی یه ر» و «کانی بوچکه له»، از طرف جنوب به روستاهای «سرنجیانه سفلی و علیا» و از طرف غرب به روستای «گریزه»، فرودگاه سنندج و جاده سنندج کرمانشاه محدود می شود.

حدودا به صورت تقریبی 15کیلومتر مربع مساحت دارد و مساحت سکونت گاهی روستا براساس طرح هادی و احتساب ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح در حدود 60 هکتارمی باشد.

جمعیت آن در حدود 6000 هزار نفر و 1650خانوار و با این حساب این روستا از بزرگترین و پرجمعیت ترین روستاهای استان می باشد.

علت نامگذاری روستای دوشان به قولی «دو» و «شان» که «شان» به معنای بلندی کوه می باشد که در دو قسمت روستا محل زندگی بوده که از قبرستانهای قدیمی و تپه تاریخی آن مشخص است و دارای قدمت زیادی می باشد.

از امکانات روستای دوشان می توان به: اجرای طرح هادی، آب آشامیدنی، برق، گاز، تلفن و پست بانک، دفتر مخابراتی، ICT و همچنین جاده آسفالته، خانه بهداشت، مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی، 2 واحد مهد کودک و پیش دبستانی، زمین ورزشی روباز و پارک کودک اشاره کرد.

روستای دوشان دارای زمینهای حاصلخیز کشاورزی است که اهالی روستا به زراعت و باغداری در آن مشغول می باشند.

محصولات اصلی زراعی گندم، جو و بامیه هستند. روستای دوشان دارای 2 دشت مشهور «باغان» و «ناوباغ» می باشد که هر کدام دارای چشمه ها و قنات هایی به همین نامها بوده که از آب آنها در کشاورزی استفاده می شود.

با توجه به ترکیب جمعیتی ساکنین روستای دوشان اهالی این روستا به شغلهای کشاورزی، کارهای خدماتی و ساختمان سازی و بعضی هم به کارهای اداری و کارمندی مشغول می باشند البته خانمهای روستا نیز در کنار کمک به همسران خود به کارهایی همچون خیاطی، قالیبافی و کارهای روزمره و خانه داری مشغول می باشند.

چشمه و قنات مشهور روستای دوشان «کاریز پیر» است که مورد توجه روستا است که البته به علت کم آبی و خشکسالی فقط در 4 ماه سال آب دارد.

این روستا دارای مسجد عبدالهی است که قدمت زیادی دارد و چندین بار، بازسازی شده و آخرین بار در سال 1385 بازسازی گردیده است.

Village Dooshan

Village Dooshan In the central city of Sanandaj in Kurdistan Province, Sanandaj, located at a distance of 7 km from the village is a suburb of Sanandaj.

Village Dooshan From the north to the village of "ghar" and the East Village "Garmiyar " And "Coni Bochkahla " On the south side of the village " Serenjiyanah Sofla And Aliyah "and the West Village "Gereza." Sanandaj and Kermanshah Sanandaj Airport Road will be limited.

Estimated to be approximately 15 square kilometers in area Sometimes residential area of the village by the Wires And outside the scope of the project including the construction of about 60 hectares.

It has a population of about 6,000 people and 1,650 households, thus the village is the largest and most populous villages.

Named because Dooshan Village To promise "Doo" And "shan" The "shan" Mountains means that the two parts of the village, which is home to the historic hill where the old cemeteries and ancient, is a lot.

Features Village Dooshan Include: implementation plan, drinking water, electricity, gas, phone and e-bank, telephone office, ICT and well paved roads, sanitation, elementary and junior high schools, two kindergartens and pre-school unit, Land and Outdoor Sports children's Park.

Village Dooshan It is a fertile agricultural lands, the villagers are engaged in agriculture and horticulture.

The main agricultural products are wheat, barley and okra are.

Village Dooshan Celebrity Plains has 2 "Baghan" and "Nawbagh" is that each one has springs and subterranean waters are the same names that are used in agriculture.

Given the demographic composition of the population of the village residents Dooshan agricultural jobs, service jobs And construction And some administrative tasks And staff are busy helping the women of the village along with their wives to do things such as sewing, carpentry And are busy with chores and housework.

Springs and subterranean village of Dooshan's famous "old canal" that are of interest to the village which has caused water shortages and drought, water is only 4 months.
The village has a long history and Abdollahi mosques several times, and was last renovated in 1385, has been restored.