روستای تورجان

روستای تورجان در استان کردستان و از توابع شهرستان سقز است که تقریبا در 60 کیلومتری سقز و بوکان قرار گرفته است.

این روستا با وضعیت طبیعی کوهستانی و تپه ای دارای آب و هوای معتدل و سرد است. زبان مردم تورجان کردی با گویش سورانی است و همگی مسلمان و اهل تسنن و شافعی مذهب هستند.

وجه تسمیه این روستا به زمان حمله مغولها برمی گردد. ظاهرا در زمان حمله مغولها، فرمانده ای داشتند به اسم تیرجان که بعدها نام این روستا را از اسم این فرمانده گرفته اند.

تورجان جمعیتی بالغ بر 750 نفر دارد و شغل این مردم کشاورزی به صورت دیم است. البته تعدادی هم به زنبورداری مشغولند.

روستای تورجان دارای اقلیم خاص و ویژه ای است یعنی در کوهپایه مستقر شده و همین امر موجب پدید آمدن مناظر زیبایی شده که از آن جمله می شود به باغهای سرسبز و اباد در حاشیه رودخانه تورجان اشاره کرد.

کوه استاد مصطفی، که در زمستان پوشیده از برف و در بهار و تابستان دارای پوشش گیاهی متنوعی است منشاء بسیاری از چشمه های فصلی و دائمی است که آب آشامیدنی مردم این روستا از آب این چشمه ها تامین می شود.

روستای تورجان دارای 2 مسجد است مسجد جامع و مسجد شیخ ویسو.

از سادات مشهور تورجان می توان به سادات سیادت اشاره کرد که حاج بابا شیخ سیادات و سیدعبدالعزیز سیادت که هر دو عالمان توانایی بودند اشاره کرد. ملاعلی قزل چی، ابراهیم فتاحی و محمد فتاحی از افراد بنام و شهیر این روستای زیبا هستند. در مرکز تورجان قلعه ای وجود دارد به نام قلعه کهن یا قلاکون که با زحمت خود مردم در زمان های بسیار دور ساخته شده است.

از امکانات روستا می توان به این موارد اشاره کرد: مدرسه – خانه بهداشت – تلفن ثابت – مرکز مخابراتی – پست و پست بانک

Village Torjan

The village of Torjan in Kurdistan province and city functions is approximately 60 km from the turpentine of saqez and bokan is located.

This mountain village with a natural condition and the Hill rated the temperate and cold climates. The people you Sorani dialect with Torjan language and all Muslims are Shafi'i Sunnis and religion and.

Geography of this village goes back to the time of mghulha attack. Apparently at the time of the attack, the Commander of mghulha was called tirjan which later became the name of this village have taken from us.

Torjan has a population of over 750 people and the job of agriculture for diem is. Of course, a number of services to beekeeping.

The village of Torjan has certain special climate that is deployed in the foothills and the same applies by virtue of the beauty of the scenery changes coming, including lush gardens and Abad is on the margins of the river turjan pointed out.

Mount Professor Mostafa,That's snowy in winter and in the spring and summer has a variety of vegetation is the origin of many seasonal and permanent springs which is the village of drinking water the water is supplied by the springs.

The village of Torjan is the Grand Mosque and the mosque has 2 Masjid Sheikh weysoo.

 

From Sadat's famous Torjan Can be used toSadat siyadat Pointed out that the Haj Baba Sheikh seyadat And seiyed abdolazez siyadat Both were noted scholars the ability. Moola ali ghezelchi,

Ibrahim fattahi And m. fattahi The name of the people and by the village are beautiful. In the center of Torjan There is a castle called The ancient castle Or ghalakoon With the very people at the time of their trouble round has been made.

The village features can be pointed to: school – home health care – landline telecommunications Center – post post-Bank