روستای توار مله

روستای توارمَلَه در فاصله 25 کیلومتری شهر سنندج و 19 کیلومتری مرکزی بخش کلاترزان واقع گردیده است.

این روستا دارای 600 نفر جمعیت و بالغ بر 140 نفر خانوار می باشد.

تاریخ دقیق پیدایش و شکل گیری روستای توارمَلَه در استان کردستان به مانند اغلب روستاهای کشورمان طبق اسناد و گفته قدما و پیران و ریش سفیدان آبادی قدمت و تاریخ آن تقریبا به 800 سال برمی گردد.

کلمه توارمَلَه ترکیبی است از 3 واژه توت که همان درخت توت است و دار، که در زبان کردی به معنای درخت و مَلَه که نام خان و مالکی بوده است که  در آن روزگار در آنجا حضور داشته است و نیز در قدیم باغهای توت در منطقه بسیار بوده و به همین دلیل نام این روستا را توارمَلَه نامیده اند.

از امکانات موجود در روستا می توان به برق – آب آشامیدنی – دفتر ICT روستایی – نانوایی – دبستان و مدرسه راهنمایی – جاده آسفالته و اجرای فاز اول طرح هادی و همچنین خانه بهداشت روستای توارمَلَه اشاره کرد.

ارتفاعات مشهور و کوههای اطراف روستا عبارتند از: شته سورکه و دول نظر و همچنین دول دویسه، کوه آریز و گردنه تبتور و کوههای سفله کوه، کوه علی ویس، کوه های چالیان، کوه سولانان، کانی لکان و دول گوره نیز از معروف ترین آنها هستند.

چشمه ها و کانی معروف روستا عبارتند از: کانی دول نظر – کانی ژور – کانی خووار – دول کاریز - چشمه کانی حسین و چشمه کانی ذکریا

از رودخانه های معروف روستای توارمَلَه در بخش کلاترزان در استان کردستان می توان به موارد ذیل اشاره کرد: رودخانه چشم سُفله – چم ناوران – چم لایه – چم ناو آوایی

از گونه های گیاهی مرتعی در روستا می توان به جاشیر – لو – گَمه و انواع گیاهان خوراکی ریواس – هه لامه – پونه – گیلاخه و گوزروان اشاره کرد.

بیشتر اهالی روستای توارمَلَه مانند دیگر روستاهای منطقه به 2 نوع کشت آبی و دیم توجه دارند.

گندم و جو مهمترین محصولات تولیدی روستا را شامل می شود.

همچنین درختان زردآلو – انگور – گردو و بادام را می توان از جمله درختان و میوه های موجود در روستای توارمَلَه به حساب آورد.

Village Toarmalah

Village Toarmalah At a distance of 25 kilometers and 19 kilometers from the center of Kalatarzan Sanandaj is located.

The village has 600 inhabitants and is over 140 households.

The exact date of the formation of  Village Toarmalah Like most of our villages in Kurdistan, according to documents And the Ancients And the elders and the elders of the village and its history dating back almost 800 years.

Word Toarmalah Combination of three words, the mulberry tree and berry-bearing tree in the Kurdish language means Malah the Name Khan Landlord's and in those days there was And in ancient mulberry trees in the area, and that's why the name of this village is called Toarmalah.

Existing facilities in the village include electricity - water - rural ICT Office - Bakery - Elementary and Middle School - asphalt and implementation of the first phase of the plan, as well as village health center Toarmalah noted.

Celebrity Heights and the mountains surrounding the village are: Shata Sorkah And dool and also dool Doveysa, Mount Areez And Pass Tanboor Mountains Sofelh mountain, Mount Ali Weiss, Mountains Chalian, Mount Solanan, kani Lacan And dool Goora They are also the most famous.

The famous kani springs and villages are: kani dool nazar - kani Zhoor - kani Khowar - dool Karez - Springs kani Hossein Fountains kani Zakaria

Toarmalah In the section kalatarzan In the province of Kurdistan can be pointed to the following items:River chashm sofla – cham navaran – cham laya – cham naw avaee.

In the village of pasture plant species can be jashir – Low - gama and a variety of edible plants –

Edible rewash – Halama – Pona – gelakha And gozarvan pointed out.

Butterfly family plants also ASA Like gavan And plants morakabe as Yarrow can be named.

More people from the village of Toarmalah like the other villages of the region to 2 types of cultivation and diem consideration.

Wheat and barley are the most important products of the village to be included.

As well as apricot trees – grapes – walnut and almond trees and the fruit of such can be found in the village of Toarmalah to take into account.