روستای بوراوان

روستای بوراوان در 20 کیلومتری جنوب شهر سنندج  واقع شده است. روستای بوراوان دارای 125 نفر جمعیت و 30 خانوار می باشد.

این روستا یکی از قدیمی ترین روستاهای توابع شهرستان سنندج است که این موضوع را می توان از مسجدی که در این روستا هست و وجود دارد که از زمان صدر اسلام بنا گردیده متوجه شد.

از روستاهای اطراف آن می توان به قصریان – شهرک وحدت و گراوه اشاره کرد.

کوههای معروف این روستا، کوههایی هستند به نامهای کماجار – تپه الیاس و هنگوانجار.

این روستا دارای یک امامزاده به نام حضرت بُوسوار است که واقع در تپه نابوسوار است که قبرستان جدید روستا در اطراف آن بنا شده است.

زبان مردم روستای بوراوان کردی اردلانی است.

از محصولات اصلی روستا: گردو – زردآلو و توت فرنگی اشاره کرد. همچنین محصولات زراعی روستای بوراوان عبارتند از: گندم – نخود و جو

شغل دامپروری در این روستا رونق زیادی ندارد و مردم فقط در حد نیاز خود برای تامین شیر و ماست به گاوداری مشغول هستند.

کشاورزی در این منطقه به صورت کاملا صنعتی انجام می شود که دلیل آن ناهمواری زمین، کوچک بودن زمین از لحاظ مساحت است.

مردان و زنان روستای بوراوان در کنار هم به کار کشاورزی و باغداری مشغول هستند و به همین دلیل است که زنان به کار دیگری همانند قالی بافی و غیره مشغول نیستند.

جوانان روستا، همچنان به بازیهای محلی رو می آورند همانند گوروابازی که خیلی هم رایج است.

از چشمه های معروف روستا می توان به کانی چایی – کچکینه و کانی کوچکله اشاره کرد.

 

Village Boravan

 Boravan village located 20 kilometers south of the city of Sanandaj. The village has 125 inhabitants and 30 households are Boravan.
 This village is one of the oldest villages in Sanandaj city functions that it can be and there is a mosque in the village were built since Islam was realized.
 From the surrounding villages can be ghasreyan – unity of town and gravah pointed out. The famous mountains of this village are, Mountains kamajar  and hagoanjar hills – Elias names.
 This village has a shrine to Hazrat Boosowar name is located on the Hill nabusoar is the new cemetery of the village is based around it.
 The language is Kurdish village boravan ardalani people.
 The main products of the village: apricot and Walnut – strawberries, pointed out. As well as boravan village crops include: wheat flour and oats
 A large boom in the village livestock production jobs, and people just as much as their needs for the supply of milk and yogurt to dairies are busy.
 Agriculture in this area is completely done industrial that because it is a small ground, rippling earth in terms of area.
 Men and women work together in boravan village of agriculture and horticulture are busy and that's why other women to work, such as carpet weaving, etc are not working.
 The youth village, continues to bring the local games such as gorvabazi which is very common.
 The famous fountain of the village can be found in kochkina and kochkalah mineralization of chaee – pointed out.