رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

روز مقاومت و پیروزی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

روز مقاومت و پیروزی

روز مقاومت و پیروزی


موضوع : صدای مرکز کردستان به مناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر ( روز مقاومت و پیروزی ) در طی روزهای دو م و سوم خرداد به میزانت 320 دقیقه از برنامه های تولید و زنده را به پرداختن به این موضوع اختصاص داده است .