رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

روز بندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روز بندگی

Loading the player...

مکه مکرمه و کعبه معظمه را از دیر باز نزد جمیع طوایف و امم، حرمت و مرتبتی والا و ارجمند بوده و ملل مختلف،کعبه را مقدس و محترم می‏شمرده‏اند و در روایات آمده: نخستین کس که به زیارت کعبه آمد آدم ـ علیه‏السلام ـ بود و پس از او سلسله جلیله انبیا، آن خانه را میعادگاه راز و نیاز و پرستشگاه خالق یگانه قرار داده‏اند.
در قرآن کریم آمده است:

«نخستین خانه ای که برای مردمان بنا نهاده شد خانه ای است در مکه که مبارک و وسیله هدایت است برای جهانیان، در آن آیات و نشانه‏های روشن و مقام ابراهیم است هر کس بدان درآید ایمن باشد».
قرآن خبر می‏دهد که خدای متعال به پیشوای یکتا پرستان، ابراهیم، فرمان داد تا خانه کعبه را بنا کند و از اطراف و اکناف عالم بسوی حج فرا خواند تا در آن مکان مقدس، هم شاهد منافع و مصالح خویش باشند و هم خدای متعال را یاد کنند.

ابراهیم، فرمان خدا را اجرا کرد و خانه را با معاونت اسماعیل، بنا نهاد و آن را معبد موحدان و پرستشگاه یکتا پرستان قرار داد.

خواجه عبداللّه‏ انصاری گوید:

بدان که خدای تعالی در ظاهر، کعبه‏ای بنا کرده که از سنگ و گل است و در باطن، کعبه‏ای ساخته که از جان و دل است؛ آن کعبه، ساخته ابراهیم خلیل است و این کعبه، بنا کرده رب جلیل است، آن کعبه منظور نظر مؤمنان است و این کعبه، نظرگاه خداوند رحمان است، آن کعبه، حجاز است و این کعبه راز است، آن کعبه اصناف خلایق است و این کعبه، عطای حضرت خالق است، آنجا چاه زمزم است و اینجا آه دمادم است، حضرت محمد مصطفی آن کعبه را از اصنام پاک کرد تو این کعبه را از بتان هوی و هوس پاک گردان.

 

Day Slavery

Mecca and the Kaaba long before all tribes and peoples Moaazameh, dignity and order of the high and mighty of nations, are revered as holy Ka'ba and come in a tradition: the first person who came to the pilgrimage to Mecca peace be upon him and upon his kingdom prophets of Galilee, where the secret meeting place of the house and have unique needs and worship the Creator.
The Holy Quran states:

"The first house is a house that was built for the people of Mecca, which is guided by the holy and the world, The signs are clear and Maqam of Ibrahim mean that everyone is safe. " The Quran says that God the leader of monotheism, Ibrahim was commanded to build houses from around the world towards Mecca called the hajj in the holy place, they saw their interests and God to learn.

Ibrahim was commanded by God to run the house and vice Ishmael, built the temple and it was Movahedan monotheism and worship.

Khwaja Abdullah Ansari says:

Know that God appeared, the Kaaba is built of stone and mud, and in the core, the heart has made ​​the Kaaba, the Kaaba, Ibrahim Khalil has made ​​the Ka'bah, built Galilee paste is it seems faithful to Mecca and the Kaaba, the view is the Beneficent God, the Kaaba, Mecca Hejaz and this is the secret, it is no better guilds and the Kaaba Kaaba, granting his creator, the Zamzam well, and here is that Damadam, the Shrine of Hazrat Muhammad Mustafa Asnam you clear the battalion cleared the Kaaba of idols whim.