رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

روزهای آخر سال - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روزهای آخر سال

سال نود سالی بود که چه زود گذشت، سالی که برای بعضی ها خوش بود و برای بعضی ها تلخ، و چه زود گذشت این همه سال، چه زود گذشت پاییز و زمستان، چه زود گذشت عمر انسان، بی خیال بهش فکر نکنیم. تازه گذشت خاطرات قشنگترین چیزی که تو ذهن ما می ماند ولی خودمون هستیم که شیرین ترین خاطرات را تو زندگی ثبت می کنیم. اگر امسال از نردبان زندگی پله پله بالا رفته باشیم در مقاطعی احساس می کنی که پیشرفتی نکردی. در چنین حالتی تا زمانی که از دید یک ناظر به موضوع نگاه نکنی نمی فهمی چه راه طولانی را طی کرده اید.

سال 91 بر همه شما مبارک.

 

End of year

Ninety years soon after that year, the year that was for some good and some bitter, and soon after all these years, soon after the fall and winter, soon after human life, nevermind I do not think. What gets passed the new memories that will stay in our mind but we are the sweetest memories in my life are recorded. If this step up the ladder of life, we feel at times that did not progress. In such a case as long as the eyes of an observer to watch over you do not know how long.
Happy 91 years on all of you.

در نگاه بیشتر ببینید