رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

روح جان صیقل بده با آب باران خدا - نمایش محتوای خبر

 

 

روح جان صیقل بده با آب باران خدا

باز باران با ترانه

بارشهای متناوب باران پاییزی، گونه های غبار گرفته طبیعت خداوندی در استان کردستان را جلائی دوباره بخشیده و دشت و دمن پای کوبان با نوای باران به رقص و سماع درآمده اند. این بار و در صبحی دل انگیز کوه آبیدر سنندج زودتر از موعد، قبای سپید اطلسی اش را از بخچه زمستانی بیرون آورده و در آبان ماه امسال رسیدن ننه سرما و آمدن زود هنگام برف را بشارت داد.در این روزگاری که طاقت و حوصله آدمیان برای سرمای زودرس کمی کمتر شده بیائید دستهای سرد نیازمندان و مستمندان چشم انتظار را با مهر و عاطفه و تفقدی صادقانه به گرمی بفشاریم. باشد که خدای رحمان و رحیم برکت و سخاوت بی پایان اش را از ما دریغ نفرماید.