رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

روح الله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روح الله

Loading the player...

صفات بارز امام

امام خمینی "رحمه الله" از نظر علم و عمل، درک عمیق معرفتی و نیز تقوای عملی و علمی، از بزرگ ترین شخصیت های اسلامی به شمار می آمد. ایشان هم چنین در اندیشه دینی وتسلط بر معارف تشیّع، وارستگی، تهذیب نفس، شجاعت، درک زمان، شناخت جامعه، رأفت با دوستان و شدت با دشمنان بی نظیر بود. اراده پولادین وی که ریشه در ایمان و اتکایش به خداوند داشت، اجازه نمی داد هیچ مانعی در عملی ساختن مقاصد والایش جلودار شود. ایشان در عین حال انسانی بسیار مهربان، سرشار از عطوفت، خویشتن دار و پرهیزکار بود و صبر و استقامت، مانع از آن بود که سخت ترین حوادث، خللی در اراده ایشان در رسیدن به هدف ایجاد کند.

قاطعیت امام رحمه الله

زمانی که امام خمینی رحمه الله امری را وظیفه و تکلیف شرعی خویش تشخیص می دادند، اگر سایر افراد هم با آن مخالفت می کردند، با قاطعیت تمام و بدون هیچ ترس و واهمه ای آن را دنبال کرده و انجام می دادند. ایشان در زمان پهلوی، خطاب به فرستاده رژیم شاه می گویند: «این را بدانید تا زنده هستم، اگر در خانه ام را هم به رویم ببندید، از پای نخواهم نشست و بااین نیش قلم، علیه شما خواهم نوشت و اگر نشد، از شکاف در سخنم را به مردم خواهم رساند.»

جاذبه و دافعه امام رحمه الله

امام خمینی رحمه الله ضمن آن که در مقابل افراد خودی و انسان های محروم، فروتن و خاکسار بودند، در برابر ستمگران و افراد خیانت کار، هیچ گونه تساهل و تسامحی نداشتند و مصداق این جمله حضرت علی علیه السلام بودند که «دشمن ستم کار و یاور ستمدیده باشید».  از این رو، به هیچ عنوان به دشمنان روی خوش نشان نداده و با عزت نفس و صلابت معنوی، کوچک ترین اعتنایی به مقامات سیاسی طاغوت و استکبار نداشتند. ایشان با الهام از سیره معصومان علیه السلام، معتقد بودند که باید در برابر باطل و جبهه نفاق، قاطعت به خرج داد.

سیمای مردمی امام رحمه الله

از جمله ویژگی های رهبری الهی امام خمینی رحمه الله آمیختگی بُعد الهی با روح مردمداری ایشان بود. حضرت امام رحمه الله پیوسته خود را خدمتگزار و عاشق مردم می دانستند. ایشان می فرمودند: «مردم عزیز وشریف ایران! من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش می دانم و شما می دانید که من به شما عشق می ورزم و شما را می شناسم، شما هم مرا می شناسید».

 

Ruhollah

Characteristics of

Imam Khomeini " rahmatollah " from the science and practice, understanding and scientific knowledge and practical piety, was one of the greatest Islamic personalities. He also thought the teachings of Shia religious tashayoae, Philosophy, self-purification, courage, understanding time, the community, with friends and forgiving enemies intensity was unparalleled. His steely determination that was rooted in faith and Atkaysh God, did not allow any obstacle to practical purposes in the forefront to be sublimated. Yet he is very gentle man, Full of kindness, of self and the virtuous Patience and endurance, prevents the most difficult events, compromising in his determination to achieve that goal.

Determination of " rahmatollah "

When Imam Khomeini " rahmatollah " something had to recognize their obligation and religious duty If other people would disagree with it, with all the firmness and without fear and looking afraid and did it. He took Pahlavi, the Shah's regime sent a letter to say: "I know this to live, if you go too close to my home, I sat foot Fang and exciting items, I will write against you and if not, the cleft in my saying people would want. "

Attraction and repulsion of " rahmatollah "

Imam Khomeini " rahmatollah " while in front of its own people and disadvantaged people, who were humble and Khaksar, Against evildoers and betrayal of working people, had no tolerance And this is true, including Hazrat Ali "as" who "the enemy of oppression and helper to the oppressed."  Hence, no enemies on the left show And self-esteem and spiritual strength, the smallest heed to the political authorities were idolatrous and arrogance. Inspired by his Sire innocent "as", believed to be in front of the vanity and hypocrisy, Qatt had to spend.

Of the popular TV " rahmatollah "

Among the features of the divine leadership of Imam Khomeini " rahmatollah " Mykhtgy after his divine spirit was Mrdmdary Imam "cruel God" always knew his servant and lover of people. He said: "Dear people of Iran Vshryf! My sons are like the individual you know and you know that you love and you know me, you know me. "