رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ره نگامه بهار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

ره نگامه بهار

 

آغاز بهار، برای ما ایرانیان فقط آغاز سال نیست. این آغاز در گذر زمان مفهومی‌ فراتر یافته است. نوروز ما فقط روز اول بهار نیست. روز سرور و شادمانی، روز دید و بازدیدها و نو کردن‌ها و خانه تکانی از زمستان گذشته نیز هست. در سرزمین ما ایران، از دیرباز و تا تاریخ به یاد دارد، همزمان با بهار، از دگرگونی طبیعت استقبال شده است. مردم ما، هر ساله در این روز، زندگی خود را نیز نو کرده، امید و آرزوی تغییر و نوشدن در گذران اجتماعی خود را در سیمای بهار زنده نگاه داشته‌اند. به رقص و پایکوبی در آغوش طبیعت برخاسته‌اند؛ با طبیعت همراه شده‌اند و گام‌های بهار را با امید به آینده‌ای بهتر گرامی ‌داشته اند.

 

 

دروازه های امید رستن، از نو سبز شدن، رشد و بزرگ شدن نهالها، بته ها، گلها و دانه ها، حبوبات و میوه ها را بروی ما باز کرده است. بهار این فصل زیبایی و رویاها، فصلی که لختی درختان چمن ها، کوه ها و دره ها را تحمل کرده نمی تواند و با احساسی عالی و اقدامی عاجل و دلسوزانه اندام لاغر و لچ شده درختان و نهال ها را با لباس های زمردین خود می پوشاند و به سالخورده ترین، فقیر ترین و یا بی میوه ترین درختان  حتی بدرختان یکه و تنها و خارج از باغ ها، بدرختان کوهی و جنگلی و بی صاحب و بی قباله، بدون در نظر داشت عمق ریشه، لباسهای را می پوشاند که زیبا ترین درختان و پر آوازه ترین بته ها و نهالان جوان از آن برخوردار میگردند.

 

 

بهار برای خیر رسانی و انجام رسالتش، عظیم ترین و روشن ترین نیروی گرمی بخش جهان هستی را به کمک می طلبد و در زیر اشعه تابان آن عمل میکند، تلاش مینماید و با کمک و یاری آفتاب و باران و انسان چه موفقیت هایی را که نصیب نمی شود، چون می داند که  تنها با رعد و برق و غرش و ابر همراه خودش نمی تواند چهره طبیعت یخ زده، لخت شده، خواب برده و بی جان شده دستان بیرحم زمستان را تغیر دهد، گرما ببخشد و بطور شایسته مورد نوازش قرار دهد.

 

بلی معجزه بهار منحصر به نیروی درونی و ذاتی او نیست بلکه توانایی بهار و دستان افسون گر، خارق العاده و معجزه آسای آن در دگرگونی سیمای طبیعت، ناشی از قدرت کنار آمدن آن با سایر دستان، قدرت ها و عوامل اثر گذار طبیعی و انسانیست که به کمک بهار می شتابند و بهار نیز با لطف خوش و صمیمیت صادقانه پذیرای یاری رسانیدن آنها برای تحقق اهدافش میگردد و این جوشش و اشتراک مساعی ابر، باد، مه و خورشید و فلک در موسم بهار باعث آن میگردد که بهار را فصل طراوت، سخاوت، زیبایی، دلفریبی و افسونگری قلمداد کنند چون قلوب همه انسانها را آنقدر بخود نزدیک می سازد که به غارت گر دلها شهرت یافته است.