رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

رهبر انقلاب: مذاکــره با آمریکا سم است. - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رهبر انقلاب: مذاکــره با آمریکا سم است.

دانلود

بیانات رهبری در دیدار با سران نظام / 98/02/24