جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

رفع ضعف ولتاژ نواحی منفصل شهری سنندج - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

رفع ضعف ولتاژ نواحی منفصل شهری سنندج

رفع ضعف ولتاژ نواحی منفصل شهری سنندج


مدیر توزیع برق شهرستان سنندج خبر داد

رفع ضعف ولتاژ نواحی منفصل شهری سنندج

محمدرسول ملکی اظهار کرد: با گسترش شهرنشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی منفصل شهری، مشکلات عدیده‌ای در تأمین برق پایدار مشترکین این نواحی به وجود آمده است که این مشکلات در فصل تابستان که فصل اوج مصرف است، نمود بیشتری پیدا می‌کند.وی افزود: انشعابات غیرمجاز در این نواحی هم به مشترکین و هم به شرکت توزیع برق خسارات زیادی وارد کرده است به ویژه آنکه مشترکین این نواحی در ساعات اوج مصرف با ضعف ولتاژ و قطعی برق مواجه می‌شوند که برای رفع این مشکل در ماه‌های اخیر پروژه‌هایی در این مناطق تعریف و اجرا شد.وی  بااشاره به اقدامات انجام شده در ناحیه آساوله افزود: برای این پروژه 49 متر شبکه فشار متوسط و 607 متر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی احداث و یکدستگاه پست ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر نصب شده است.وی در خصوص سایر اقدامات صورت گرفته در این ناحیه به افزایش قدرت پست موجود از 250 به 315 کیلوولت آمپر اشاره کرد که در مجموع برای آنها2 هزار و 280 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت هزینه شده است.وی اضافه کرد: برای تامین برق متقاضیان دوشان 439 متر شبکه فشار متوسط هوایی، 608 متر شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و 2 دستگاه پست ترانسفورماتور 200 کیلوولت آمپر هوایی احداث شده است. همچنین با اصلاح خط 20 کیلوولت هوایی موجود حدود سه نقطه حادثه‌خیز ایمن شد.وی ادامه داد: افزایش قدرت پست موجود از 100 به 250 کیلوولت آمپر باهدف رفع ضعف ولتاژ از جمله اقدامات اساسی دیگری است که در محل انجام گرفته است و اعتبار هزینه شده این پروژه 2.5 میلیارد ریال است.وی در خصوص تامین برق حسن آباد افزود: یک هزار و 87 متر شبکه فشارضعیف هوایی با اعتبار 580 میلیون ریال احداث و 496 متر شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار 120 میلیون ریال اصلاح شد و در منطقه گریزه هم پست هوایی موجود با اعتبار 340 میلیون ریال جابجا شد.مدیر توزیع برق سنندج بااشاره به رفع ضعف ولتاژ و تامین برق متقاضیان در ناحیه نایسر، تصریح کرد: برای این پروژه 450 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و 203 متر کابل‌کشی فشارضعیف زمینی و یکدستگاه پست ترانسفورماتور 315 کیلوولت آمپر نصب و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 480 میلیون ریال اجرایی شده است.وی در ادامه گفت: با احداث 250 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و اصلاح 4/2 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و تبدیل به کابل خودنگهدار تامین برق و مشکل رفع ضعف ولتاژ ننله تا حدودی برطرف شد که برای این پروژه 790 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی و استانی اختصاص یافته است.ملکی در پایان بااشاره به اینکه تامین برق همشهریان جزو اولویت‌های این مدیریت است، اظهار امیدواری کرد، با جذب اعتبارات و همکاری دستگاه‌های ذیربط همه نیازهای مردم دراین زمینه مرتفع شود.

منبع : روابط عمومی توزیع برق شهرستان سنندج

آدرس کوتاه :