رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رزمی کاران کردستانی که دررقابت های پاهویوت اوپن آسیائی 9 مدال رنگارنگ کسب کرده بودند ظهرامروزوارد سنندج شدند. - نمایش محتوای خبر