رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ردپای شغال - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

ردپای شغال

ردپای شغال


به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزکردستان:
این نمایش داستان غارت آثارباستانی موجوددرقلعه زیویه به دست" ایوب رب نو"وانتقال آن به اسراییل می باشد.
این فردازجاسوسان وعوامل قدرتمنداسراییل بودواجازه حفاری قلعه زیویه راازدربارشاهنشاهی می گیردوچندسال شب وروزبادههاکارگر در آن مکان به حفاری مشغول می شود و اشیاءقیمتی زیادی رابه غارت می بردکه کارشناسان ازقیمت گذاری بسیاری ازآن اشیاء عاجز ماندند و در این میان شخصی مبارزبه نام رشیدکیخسروی که از اهالی زیویه بوده است؛ علیه غارتهای انجام شده به پا می خیزد و با ایوب رب نو و رژیم شاهنشاهی شروع به مبارزه می کندو... .
تهیه کننده، مترجم و کارگردان:علاءالدین حسنی
نویسنده:عباس کمندی
صدابرار: مازیارعزیزی
بازیگران: گروه نمایش صدای مرکز