رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

رحل قرآن و سجاده بافی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رحل قرآن و سجاده بافی

Loading the player...

دانلود

جانماز یا سجاده

جانماز یا سجاده‌ تولید دیگر کارگاه‌ موج‌بافی‌ است‌. این‌ بافته‌ چنان‌ که‌ از نام‌ آن‌ بر می‌آید، زیراندازی‌ برای‌ ادای‌ نماز است‌ که‌ همیشه‌ پاک‌ و منزه‌ نگه‌ داشته‌ می‌شود و پس‌ از انجام‌ نماز جمع‌ می‌شود..

قطع جانماز کوچک و حدود 150×100 سانتی متر است و از دو تخته تشکیل می شود. رنگ آمیزی و نقش پردازی جانماز متاثر از جنبه معنوی کاربرد آن است و برخلاف موج که دارای رنگ های شاد و متنوع است، ترکیب رنگی آن از دو رنگ سیاه و سفید یا قهوه ای و سفید تشکیل می شود. در طرح های جانماز-  حتی در نمونه های قدیمی آن- به ندرت نگاره های حیوانی دیده می شود.

Prayer Or rug prayer

Or prayer rug prayer Mvjbafy workshop is no longer produced. It is woven so that its name, to pray mat is always kept clean and pure, and then the prayer is done

 

Cut a small prayer rug and is approximately 150 × 100 cm and is composed of two boards. Coloring and spiritual aspects of its application is affected by prayer rug-making role and that the wave is varied and lively colors, the color combination of black or brown and white color is formed. The prayer rug designs - even in old specimens - animal paintings are rarely seen