سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

دین و دینداری - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

دین و دینداری

دین و دینداری


دین و دینداری

 

مفهوم لغوی دین

دین در لغت به معنای انقیاد، فروتنی، فرمانبرداری و اطاعت، جزاء، ‌حساب و تسلیم است.

دین مجموعه ای از هست ها و بایدهای مستند به خداوند است که از طریق وحی و سنت معصومین علیهم السلام برای هدایت و کمال انسان ها، ‌بیان شده است.

تعریف دینداری مطلوب

دینداری مطلوب را در دو بخش می توان جای داد: یک، در بخش اندیشه و نظر؛ و دیگری در بخش رفتار و عمل.

آن چه که بیشتر مورد نظر است بخش اول از دینداری است که عبارت از: طرز تلقی طرز اندیشیدن و نحوه ی نگرش و بینش فرد نسبت به دین است.

تفکر دینی و اندیشه جامعه ای که مبتنی بر دین است، گاه دچار کجی و جمود و گاهی هم رکود و مرگ می گردد.

در چنین حالتی پیروان چنین دینی عملکردی ناصحیح و غیر منطبق بر حقیقت دین خواهند داشت. در چنین شرایطی سخن از دینداری مطلوب به میان می آید،‌ زیرا در این صورت تفکر دینی از حقیقت دین فاصله گرفته و نگرش افراد از دین غیر از خود دین است.

هدف از دینداری

از اهداف اصلی و اساسی دینداری در اسلام، رسیدن انسان به درجات والای ایمان و مراتب بالای خلوص در بندگی خدای سبحان و پیوند با اوست. آموزه های دینی به این مضمون، به عنوان مفهومی اصیل و عالی از «دینداری» توجه دارند.

 

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده: دلارام نامور

گوینده: سمیرا حاتمی

نویسنده: رشیدی

صدابردار: ندا سودمند