رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

دیســان شه و - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

دیســان شه و

تهیه کننده: فرید آریا نژاد

مجریان: مرادی - اسکندری - فاتحی

تصویربرداران: محمدی - مرادی - رضایی

 

دیسان شه و

سال تولید: 1398