رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

دکلمه شعری از دیوان ماموستا سالم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکلمه شعری از دیوان ماموستا سالم

دانلود

کورته شێعرێک له دیوانی مامۆستا سالم - شعر کوتاهی از دیوان استاد سالم