رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

دکتر رضا ویسانی فر بعنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس - نمایش محتوای خبر

 

 

دکتر رضا ویسانی فر بعنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس

انتصاب:

دکتر رضا ویسانی فر بعنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس

دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است  : با توجه به تجارب، تعهد، سوابق مدیریتی بموجب این ابلاغ بعنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس منصوب می شوید. انتظار دارم با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با معاونین و مدیران دانشگاه و اعضای محترم هیئت علمی ، پزشکان، متخصصین و کارکنان خدوم و بهره گیری از تمامی منابع موجود و اهداف نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر برنامه های عملیاتی و استراتژیک و همچنین برنامه های طرح تحول نظام سلامت منشاء اثرات و خدمات ارزشمندی به مردم عزیز استان و بیماران و همکاران محترم در حوزه های مراقبت سلامت، درمان و آموزش پزشکی باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

منبع خبری: وب دانشگاه کردستان