جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

دو سانحه رانندگی در دیواندره با 4 کشته - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

دو سانحه رانندگی در دیواندره با 4 کشته

دو سانحه رانندگی در دیواندره با 4 کشته


سانحه رانندگی

دو سانحه رانندگی در دیواندره با 4 کشته

دراین سانحه که در جاده فرعي روستاي وزيرازتوابع بخش مركزي شهرستان دیواندره روی داد راننده خودرو سمند دردم جان باخت. ریيس پليس راه ديواندره علت حادثه را سرعت زياد وعدم توانایی در كنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.در حادثه دوم  نیز که دركيلومتر15 محور ديواندره به زرينه مابين يك دستگاه كاميون ايسوزوباري ويك دستگاه پيكان سواري روی داد يكي ازسرنشینان سواری پیکان دردم جان باخت ودونفر ديگر ازسرنشينان آن به شدت مجروح شدنداین در حالی است که دونفر مجروح حادثه پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی دیواندره به علت شدت جراحات وارده جان باختندبه گفته سرهنگ ويسي ريس پليس راه سقز ديواندره علت حادثه انحراف به چپ كاميون ايسوزو اعلام شده استگفتنی است در سه روز گذشته  تنها در محورهای ارتباطی شهرستان دیواندره9نفراز هموطنانمان به علت تصادف رانندگی جان خود را از دست داده اند .

آدرس کوتاه :