جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دو انتصاب جدید در استانداری کردستان - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

دو انتصاب جدید در استانداری کردستان

دو انتصاب جدید در استانداری کردستان


دو انتصاب جدید

دو انتصاب جدید در استانداری کردستان

در این احکام 'آرتیکاس اقبال' به عنوان مدیرکل جدید مدیریت بحران و ' محمدرضا شاملی' به عنوان سرپرست دفتر امور شهری استانداری کردستان منصوب شددر متن حکم انتصاب آرتیکاس اقبال آمده است: با عنایت به سوابق و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم شما را به سمت مدیر کل بحران استانداری، پست سازمانی 38-20 منصوب می نمایم؛ امید است با اتکال به ذات باری تعالی و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری ' مدظله العالی' و سیاست های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محول موفق و موید باشید.همچنین استاندار کردستان در حکم انتصاب محمدرضا شاملی نیز آورده است: با عنایت به سوابق و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ سمت شما را به عنوان سرپرست دفتر امور شهری استانداری، پست سازمانی 138-20 منصوب می نمایم؛ امید است با اتکال به ذات باری تعالی و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری ' مدظله العالی ' و سیاست های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محول موفق و موید باشید.پیش از این آرتیکاس اقبال مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کردستان بود و محمدرضا شاملی نیز اکنون مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان را بر عهده دارد و با حفظ سمت سرپرست دفتر امور شهری شده استاستانداری کردستان 21 پست مدیریتی دارد.

آدرس کوتاه :