جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دوم اسفند، تجلی همدلی و همزبانی - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

دوم اسفند، تجلی همدلی و همزبانی

دوم اسفند، تجلی همدلی و همزبانی


دانلود

دوم اسفند، میعادگاه دیگری برای تجلی همدلی و همزبانی است و در این میان در بطن رأی هر ایرانی، آزادی در انتخاب، افزایش امنیت ، پیشرفت و تدبیر در رشد پایدار وتقویت سرمایه اجتماعی کشوراست.

آدرس کوتاه :