رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

دهه کرامت و جشنواره شعر رضوی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

دهه کرامت و جشنواره شعر رضوی

 

خورشید هشتم ولایت، اقیانوسی بی انتهاست که با این خورشید عالمتاب راه خود را از چاه باز یافته است و در ظلمات فتنه و آشوب و مکر روزگار همواره با مدد انفاس قدسی این والی ولایت راه به سرانجامی مبارک و میمون برده است. این جشنواره سترگ و شکوهمند می تواند تشنگان را به چشمه همیشه جوشان سلطان عالم رضا هادی باشد و انوار آن آفتاب بی بدیل را در سطح بین المللی بر تمامی سرزمین های جان و جهان بتاباند. جشنواره امام رضا (ع) عشق عاشقان را افزون تر و حیرت سرگشتگان را به آرامش مبدل می سازد. دنیای آدمیان را به نیکوترین وجه اصلاح می نماید و آخرتشان را آباد می گرداند. بدون شک معرفی حضرت ثامن الحجج(ع) به انسان معاصر که دچار سرگشتگی و پریشان احوالی است، کمک می کند و این جشنواره می تواند نقشی شکوهمند را در این خصوص ایفا کند.

گستردگی و فراخ بالی جشنواره شعر رضوی در تمامی سرزمین های اسلامی گامی مهم در رسیدن به اهداف جشنواره است، بدون شک آدمی آنگاه که به جلوه های کمال دست می یابد به طرف آنها کشش پیدا می کند و این کشش حاصل عنایتی است که از طرف حضرت رحمان تقدیم می گردد، این جشنواره اگر به نقاط دقیق تری از معرفی آن شخصیت همام دست یابد و در حوزه های خردورزی و اندیشه مداری به معرفی و شناسایی حضرت امام رضا (ع) برسد، بدون شک به اهداف عالیه خود دست یافته است.

راهکارهای مهم برای ارتقاء فرهنگ رضوی در جامعه

سرزمین ایران با گام های آسمانی امام رضا (ع) متعالی گردید و به سرزمین نورانی مبدل شد. آسمانش آسمانی تر و زمین اش آسمانی بی انتها شد و هم اینک با برگذشتن چندین قرن از آن گذر قدسی و الهی از سرزمین ایران، هنوز ردپای آن امام عزیز را به گلاب جان و اشک چشمان می شویند و خاک پاکش را به عشق می بویند، جامعه ایران به نام نامی رضا (ع) همواره ملکوتی است و سیل عاشقان و دلباختگان حضرت اش و زائران همیشگی اش شاهدی بزرگ بر این مدعاست و من شک ندارم که جامعه ایران خاصه پس از انقلاب اسلامی رضوی است و در سایه ساران خورشید بلند نفس می کشد و به خود می بالد و برگزاری این جشنواره ها می تواند گامی موثر در این راستا باشد، اما خوشا و خرما که این جشنواره نه در مقطعی کوتاه و چند روزه که بایستی در طول سال در زندگی تمامی مردم ایران و حتی جهانیان ساری و جاری باشد.