رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

دهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

دهمین صورتجلسه شورای فیلمنامه سیما

صورتجلسه شورای فیلمنامه سیمای مرکز كردستان

 

شماره جلسه: 10

تاريخ: 28/7/89

ساعت شروع:    9

ساعت خاتمه:   13

نام اعضاء (با ذكر سمت):

حاضرين:

1-رئیس جلسه -  رسایی معاون سیما

2- دبیر جلسه - وطن خواه مدیر تولید سیما

3- فرزاد وحدانی

4 جمیل مفاخری   

5- فرهاد مسکوک

6- بختیار لحیمی

    

غايبين:

دستور جلسه:

1- بررسی طرح مستند اعجاز جاودان قرآن (فرامرز هادی)

2- بررسی طرح موزیکال عروسکی جنگل آزاد روباه سرمست (خانم زینب یوسفی )

3- طرح سریال از گینه بیسائو تا سنه (خانم زینب یوسفی )

4- طرح مستند زمستان اورامان (پرویز رستمی )   

مصوبات جلسه:

1-   طرح مستند  « اعجاز جاودان قرآن » آقای فرامرز هادی - پس از مطالعه  طرح توسط اعضا موضوع طرح بسیار عالی و خوب عنوان گردید اما به علت معلوم نبودن شیوه کار تولید موضوعات بیان شده در طرح و همچنین محدودیتهای تولید بعضی از موضوعات از جمله (تولد و تاریکی های سه گانه رحم در قرآن و علم ، آب مروارید ، شنوایی و بینایی و...) در ساختار تلویزونی این طرح در زمان حاضر برای تولید مطلوب تشخیص داده نشد و پیشنهاد می گردد که موضوعات این طرح برای برنامه سازی در رادیو بهتر می باشد .

2-   طرح موزیکال عروسکی « جنگل آزاد روباه سرمست » خانم زینب یوسفی – این طرح موزیکال عروسکی که برای گروه کودک و نوجوان نوشته شده از طراحی خوب ومنسجمی برخوردار می باشد و اشعار سروده شده تاثیرگذاری خوبی در جذب مخاطب این گروه خواهد داشت اما اصل پیام قصه در آخر آموزنده نیست و پیشنهاد می گردد که داستان با یک پیام آموزنده برای گروه کودک و نوجوان به پایان برسد .

  لازم به ذکر است این طرح در 10 قسمت 15 دقیقه ای ارائه شده است و تولید یک تله فیلم 90 دقیقه ای نیز از آن سریال می توان تولید نمود .

3-   سریال « از گینه بیسائو تا سنه » خانم زینب یوسفی – طرح سریال 42 قسمتی طنز پس از مطالعه و نظرات کارشناسان در عدم پرداخت خوب شخصیتهای داستان از جمله قصاب ، روشنفکر ، بقال محل پیشنهاد می گردد که خانم یوسفی نویسنده طرح یک قسمت از سریال را نوشته و به شورا جهت بررسی بیشتر ارائه گردد تا در مورد سریال تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد .

4-    طرم مستند « زمستان اورامان»  آقای پرویز رستمی – این طرح مستند با توجه به پتانسیل های خوب که در طرح بیان شده از جمله فرهنگ بومی منطقه اورامان ، پوشاک محلی ، غذاهای محلی و قصه های فلکلور که در فضای زمستانی منطقه با شورآفرینی و نشاط به پایان می رسد به اتفاق آرار به تصویب رسید و قرار شد که طرح به شورای طرح و برنامه مرکز ارائه گردد .

 

 

وطن خواه دبیر جلسه