جهش تولید | شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

دسته های عزاداری در بیجار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دسته های عزاداری در بیجار

Loading the player...

دسته های عزاداری در بیجار

Category of mourning in the city of Bijar

مردم شهرستان بیجار در استان کردستان هم مانند تمام مردم ایران اسلامی در ماه محرم الحرام و مخصوصا در دهه اول آن با تشکیل هیاتهای عزاداری و دسته جات عزاداری اقدام به سوگواری کردند.

The city of Bijar in Kurdistan province of Iran, like all people, especially in the first decade of the month of Moharram and formed bodies to mourn and mourn mourned category.