جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

در شهر - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

در شهر

در شهر


در شهر

در برنامه در شهر که با موضوعات اجتماعی از صدای مرکز کردستان تولید و پخش می شود به بررسی مشکلات مردم و پیگیری از سوی مسئولین ذیربط برای حل مشکل می پردازد.

این برنامه سعی دارد مخاطبان خود را، جهت افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام، انعکاس مسائل و مشکلات مردم و پاسخگویی مسئولان سوق دهد و مسئولان را بیشتر با مشکلات مردم آشنا نماید تا برای رفع آن اقدام قاطعی انجام دهند.

در این برنامه مشکلات مردم در قالب طنز بیان می شود و بنابر مشکلات و گفته های تلفنی مردم ، گزارشهایی هم پخش می شود و از مشکلات مردم و پیگیری دقیق توسط مسئولین که به صورت تلفنی و حضوری پیدا می کنند، به ساعت و روز تا حل مشکل سعی خواهد شد تا اطمینان مردم را روز به روز بیشتر جلب شود.

عوامل برنامه:

تهیه کننده  : حسین سلطانیان

دستیار تهیه : نیما خالق پناه

گوینده : آرش حسین پناهی

صدا بردار : نینا گویا