رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

خیرین مدرسه ساز - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

خیرین مدرسه ساز

سیمای استانی کردستان در سه شب متوالی به مناسبت برگزاری دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز برنامه سازی کرد . در برنامه های دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه ی شب بخیر کردستان به امر مهم و انسانی و دینی مدرسه سازی پرداخته شد و با تماس تلفنی با آقای حسن محمدی خیر مدرسه ساز در برنامه ی دوشنبه ی شب بخیر و با حضور دو مهمان ارجمند در برنامه ی سه شنبه ی شب بخیر ، آقایان حسامی و علاقه مندی ، اهمیت امر ارزشمند مدرسه سازی بیان گردید ؛ ابراهیم حسامی ، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و آقای شمس الدین علاقه مندی ، خیر مدرسه ساز با حضور در برنامه ی شب بخیر به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در باب موضوع ارجمند ساخت مدرسه و خدمت به مردم پرداختند ؛ در برنامه ی چهارشنبه ی شب بخیر ، گزارش جالب و مبسوطی از دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز تولید و پخش گردید .

شبکه استانی سیمای کردستان در سه برنامه به مدت 40 دقیقه به موضوع یادشده پرداخت .