رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

خیابان مولوی و ئاریز در ناحیه منفصل شهری حسن آباد سنندج آسفالت و بهسازی شد - نمایش محتوای خبر