جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

خیابان مولوی و ئاریز در ناحیه منفصل شهری حسن آباد سنندج آسفالت و بهسازی شد - نمایش محتوای خبر