نمایشگر دسته ای مطالب

خوشنوایان

خوشنوایان


در این برنامه سعی خواهد شد ضمن پخش موسیقی های فاخر برای شنوندگان توضیحاتی از جانب گوینده برنامه جهت تکمیل برنامه گفته می شود و با دعوت از خود خواننده و حضور در استودیو بیشتر در مورد فعالیت هنری خود صحبت خواهد کرد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ندا نقیبی

تاریخ تولید: 94/07/01