جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

خوان و بژیو - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

خوان و بژیو

خوان و بژیو


Loading the player...

تهیه کننده: امید بختیاری

گزارشگر: واسع حسینی

تصویربردار: شهاب مرادی

با توجه به اهمیت پرداخت رسانه ملی به موضوع عنوان سال جهت فرهنگ سازی و رشد و تعالی نگاه های هدفمند به این امر که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، این برنامه با اهداف و محتوای کلی این امر و همچنین تاکید بر بحث تولید و اشتغال و تاثیر اقتصاد منطقه ای بر اقتصاد کلان کشوری و همچنین حمایت های مسئولین از بنگاه های زود بازده اقتصادی تهیه و تولید می شود.

این برنامه، برنامه ای است به صورت ترکیبی ساده به مدت 20 دقیقه از شبکه استانی کردستان که در جهت حمایت از تولید داخل و نگاه به درون، تهیه و تولید می شود و در این زمینه با افرادی که در زمینه های مختلف اشتغال زایی کرده اند و با استفاده از تخصص و دانش علمی و بومی مردم نقشی بر اقتصاد منطقه ای داشته اند گزارش مستند تهیه می شود و با حضور در شهرها و بخش های استان کردستان از نظرات کارشناسان و مسئولان استفاده می شود.

سال تولید: 96/09/01