سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

خشونت در جهان ناشی از نبود فرهنگ پهلوانی است - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

خشونت در جهان ناشی از نبود فرهنگ پهلوانی است

خشونت در جهان ناشی از نبود فرهنگ پهلوانی است


استاندار کردستان:

خشونت در جهان ناشی از نبود فرهنگ پهلوانی است

عبدالمحمد زاهدی در مراسم تجلیل از مربیان و داوران زن و مرد ورزش کردستان در زورخانه پهلوان نادر این شهر اظهار کرد: باید در همه ایام فرهنگ پهلوانی، مدنظر قرار بگیرد.وی فرهنگ پهلوانی را گمشده انسان معاصر دانست و گفت: این فرهنگ در کشور ایران، ریشه قدیمی و باستانی دارد و باید بتواند بی‌فرهنگی و ناجوانمردی‌هایی که دنیا را فراگرفته است در مسیر پهلوانی قرار بدهد.استاندار کردستان، نوع‌دوستی را از ویژگی‌های فرهنگ پهلوانی دانست و افزود: نوع‌دوستی به این معنا است که انسان به دلیل اعتقاد به خداوند و نوع آفرینش او، تمامی انسان‌های روی زمین را فارغ از نژاد و رنگ و دین و سرزمین، دوست بدارد و به کرامت آنها احترام بگذارد.زاهدی، زورخانه و اماکن ورزش باستانی را سرچشمه فرهنگ پهلوانی در جامعه ایران از گذشته‌های دور عنوان کرد و گفت: حل مشکلات مردم نیز عمدتا از طریق جوانمردانی صورت می‌گرفت که خود از کودکی در زورخانه‌ها تربیت یافته بودند.وی با اشاره به اینکه این پهلوانان، سمبل جوانمردی و فتوت و محبت در میان مردم به شمار می‌رفتند، تصریح کرد: فقدان فرهنگ پهلوانی، موجب خشونت و جنایت‌ها توسط انسان‌ها علیه یکدیگر در دنیای امروز است.استاندار کردستان با بیان اینکه زورخانه، هسته مرکزی اشاعه فرهنگ پهلوانی است، تصریح کرد: ورزشکاران و پیشکسوتان باستانی‌کار، وظیفه دارند این فرهنگ را در جامعه گسترش بدهند.زاهدی با بیان اینکه این اماکن توسعه فرهنگ پهلوانی در کردستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی فرا برسد که فرهنگ پهلوانی در تمام دنیا گسترش یابد.

آدرس کوتاه :