جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

حماسه حضور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

حماسه حضور

حماسه حضور


تلاش همکاران سیمای استانی کردستان و حضور مسئولین رسانه برای پوشش حماسه سیاسی انتخابات 24 خرداد 1392

Epic presence

Kurdistan TV media partners and presence authorities tried to cover political epic the 24 Persian date Khordad 1392

 

کلمات کلیدی: کردستان – انتخابات – ریاست جمهوری – شوراها – 24 خرداد 1392 – حماسه حضور

Keywords: Kurdistan - Elections - President - Council - 24 Khordad 1392 - epic presence