جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حماسه حضور در قاب تصویر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حماسه حضور در قاب تصویر

حضور پرشور مردم استان کردستان از ساعات اولیه آغاز رای گیری در پای صندوق های رای