جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

حفاظت از منابع آب یک موضوع راهبردی است - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

حفاظت از منابع آب یک موضوع راهبردی است

حفاظت از منابع آب یک موضوع راهبردی است


استاندارکردستان گفت:

حفاظت از منابع آب یک موضوع راهبردی است

عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با بیان اینکه موضوع آب برای کشور یک موضوع مهم و اساسی است گفت : ورود عالی ترین مقام حاکمیتی کشور به بحث مدیریت آب نشان از دغدغه آینده کشور در این حوزه است.

وی یکی از مهمترین مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور را مدیریت صحیح و بهینه آب عنوان کرد و افزود: علیرغم بارش های مناسب امسال این شرایط را نمی توان برای سال های آتی نیز متصور شد.

زاهدی مهار آب های موجود وجلوگیری از هدرفت آن را یکی از راههای مدیریت و حفظ منابع آب عنوان کرد و گفت: مدیریت مصرف در همه بخش های کشاورزی، صنعتی و خانگی و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

استاندار کردستان توجه به کیفیت وسلامت آب را مورد توجه جدی قرار داد و افزود: آبی که برای مصرف شهروندان تهیه و تامین می شود باید سلامت و کیفیت مطلوب و قابل قبولی داشته باشد.

وی حفاظت از منابع آب را که به دستگاه ها ابلاغ شده مصوبه شورای امنیت کشور ولازم الاجرا برای تمامی سازمان ها و دستگاه ها دانست و تاکید کرد : ضروری است تمامی سازمان ها وظایف خود را در این بخش اولویت بندی کنند و در راستای اجرای مصوبات حفاظت از منابع آب استان  به شکل جدی عمل کنند.

منبع خبری:پایگاه اطلاع رسانی استانداری

آدرس کوتاه :