جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

حضور آگاهانه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حضور آگاهانه

 

انقلاب ایران هویت اسلامی از دست رفته مردم این دیار را که در طول سالیان و ادوار مختلف تاریخ سیاسی این مرز و بوم کم رنگ و بلکه بیرنگ شده بود به آنان باز گرداند. حضور مردم در بطن مناسبت ها و برنامه های ملی و مذهبی و بویژه در انتخابات، جواب دندان شکن و محکمی به یاوه گویی های بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی است. و این حرکت جهانی شکل گرفته در دنیای اسلام بر ضد سیاست های استکباری و استعماری جهانخواران نشأت گرفته از بیداری و بصیرت مردم ایران است. این حضور در انتخابات نشان دهنده قدرشناسی مردم از خدمات نظام است. هرچند مرور زمان توان تأثیر و کوچکترین تغییری در اهداف اولیه انقلاب مردم ایران نداشته و در همه ادوار انقلاب، اصول مبنایی این نظام الهی از چنان ثبات و قوامی برخوردار بوده اند که همه فروعات به حول آن شکل گرفته و دست اندر کاران مردم از صراط مستقیم و اهداف اصلی منحرف نشده اند اما نباید فراموش کرد که امواج معنوی این انقلاب اکنون در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز توانسته است فضا را متأثر کند که مصادیق عینی آن را امروز در امواج اسلام خواهی و بیداری اسلامی و حرکت های استکبارستیز در سطح جهان و منطقه شاهد هستیم. بنابراین وظیفه مردم ایران در راستای دفاع و تقویت بیش از پیش پایه های این نظام الهی به مراتب سنگین تر شده است.

در نگاه بیشتر ببینید