نمایشگر دسته ای مطالب

حج مساکین

حج مساکین


این برنامه برای گزینش و پخش مهمترین نکته ها از خطبه های نماز جمعه طراحی شده تا هم به نماز جمعه مرکز استان و هم به نماز جمعه شهرستان بپردازد. هرهفته خطبه های نماز جمعه مرکز استان و نیز خطبه های نماز یکی از شهرستان ها دریافت و باز شنوایی می شود. سپس از هرکدام دو بخش( یک بخش از خطبه اول و یک بخش از خطبه دوم) که مهمترین و بهترین فراز خطبه ها خواهند بود انتخاب می شود. بدین ترتیب در هر برنامه 4 بخش مجزا از خطبه ها گزینش می شود. نویسنده برنامه با شنیدن آنها برای هرکدام مقدمه مناسب با محتوای آنها می نویسد. پس از قرائت مقدمه توسط گوینده، هریک از فرازهای انتخاب شده پخش می شود. برای ایجاد جذابیت و پرهیز از طولانی شدن خطبه ها ، بین هر قسمتی که پخش شده با قسمت بعدی موسیقی فاصله گنجانده شده است. در ابتدا و انتهای برنامه نیز به فراخور فرصت برنامه مطالبی درباره نماز جمعه و اهمیت و برکات آن مطرح می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده: ارسلان سودمند

گوینده: ارسلان سودمند

گزارشگر: شاهو شکیبایی

صدابردار: ندا سودمند

تاریخ تولید: 94/07/01