رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جهش - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه های سیما

جهش

جهش


 

با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری(مدظله) تولید برنامه در زمینه ایجاد و گسترش فرصت های شغلی مناسب برای جوانان، ترویج روحیه کارآفرینی و ارائه الگوهای موفق از کارآفرینان بومی در بخش های کشاورزی  صنعت و خدمات به منظور گسترش فرصت های شغلی مناسب برای جوانان، توجه به پتانسیل های صنعت و معدن در استان از ضروریات محسوب می شود. همچنین توجه به مسائل  آموزشی در حوضه تولید ملی، بررسی جایگاهی کار در استان کردستان و عناوین سال های گذشته که از سوی  مقام معظم رهبری بیان شده است.

آرم با استفاده از کلام رهبری هنگام نامگذاری به همراه تصاویری از صنایع تولیدی و اقتصادی و اشتغال - اعلام موضوع مورد بحث از طرف مجری گزازشگر - آیتم های کارشناسی با استفاده از یک مدرس دانشگاه در خصوص نامگذاری سال - بحث های اقتصادی و لزوم توجه به تولید ملی - حضور در یک کارخانه تولیدی و تهیه گزارش از مدیران صنایع تولیدی - نریشن در خصوص نامگذاری سال و فرهنگ سازی به همراه دو وله میان برنامه - پلاتوهای مجری از جمله ایتم های این برنامه خواهندبود.

 

 

 

موضوع های مورد بحث در این برنامه:

کارافرینی - سرمایه گذاری خارجی در استان - بنگاههای زود بازده - مشاغل خانگی - کارگاههای کوچک – ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی و معرفی کالاهای ایرانی و معرفی تولیدکنندگان استانی - معرفی و ترویج محصولات روستایی و دامداری - معرفی فرصت های شغلی و نمایش مزیتهای رقابت محصولات ایرانی و پرهیز از مصرف گرایی - تبیین و ارایه تئوری و الگوهای تولیدملی