جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

جواهرسازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جواهرسازی

جواهرسازی،‌ هنرساخت‌ زیورآلات‌ و گاه‌ ظروف‌ و ابزار ظریف‌ از فلزات‌ و سنگهای‌ گرانبها می باشد. فرهنگ‌نویسان‌ مسلمان‌ از همان‌ اوایل‌ قرن‌ چهارم‌ معنای سنگ‌ گرانبها را در مقابل‌ مدخل‌ جوهر قرار می‌دادند.
در دوران‌ اسلامی‌، هنرهای‌ مورد استفاده‌ در فلزكاری‌ شامل‌ قلمزنی‌، برجسته‌كاری‌، كنده‌كاری‌، سیاه‌قلم‌، مشبك‌كاری‌، میناكاری‌، ریخته‌گری‌ و مرصع‌كاری‌ در رشته‌های‌ جواهرسازی‌، گوهرنشانی‌ و طلاسازی‌ نیز رایج‌ بوده‌ است‌.

گچ‌بریها و نقاشیهای‌ دوره اموی‌ در كاخهای‌ منطقه شام‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ جواهرات‌ خلفا و درباریان‌، نظیر دیگر سنن‌ و هنرها، دنباله‌رو سنّتهای‌ قبل‌ از اسلام‌ در آن‌ مناطق‌ بوده‌ است‌. قطعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ از حفاریهای‌ باستان‌شناسی سده‌های نخستِ اسلامی‌، اغلب‌ از نمونه‌های‌ پیشین‌ قابل‌ تمیز نیستند.

سبك‌ متمایزی‌ در جواهرسازی‌ در اواخر سده سیزدهم‌ و اوایل‌ سده چهاردهم‌ در كردستان‌ رواج‌ یافت‌ كه‌ ملیله‌كاری‌ عالی‌ و ظریف‌ ویژگی‌ آن‌ بود. سنگهای‌ قیمتی در این‌ شیوه‌ كم‌ بود، اما فیروزه‌ كه‌ علاوه‌ بر ویژگی‌ تزیینی‌، حائز خواص‌ ماوراء طبیعی‌ دانسته‌ می‌شد، رواج‌ داشت‌. نقوش‌ طوماری‌، گلها و برگها، ماهی‌ و پرندگان‌ به‌ موازات‌ نقوش‌ هندسی‌ كاربرد داشتند. گردن‌بندها از دانه‌های‌ زرینی‌ تشكیل‌ می‌شدند كه‌ با صفحات‌ مستطیلی‌ به‌ هم‌ متصل‌ و این‌ صفحات‌ با سكه‌های‌ عثمانی‌ و اروپایی‌ و فیروزه‌ تزیین‌ می‌شدند. گردن‌بندهای‌ نمونه كردستان‌ برای‌ جشنها از لوح های‌ (پلاكهای‌) مستطیلی‌ ساخته‌ می‌شد كه‌ آویزهایی‌ شبیه‌ به‌ ماهی‌ داشتند. دستبندها نیز با سكه‌های‌ انگلیسی‌ و ستارگان‌ و هلالهای‌ ماه‌ تزیین‌ می‌شدند. بیشتر گوشواره‌ها به‌ روش‌ ملیله‌ و به‌ شكل‌ هلالی‌ یا سبدهایی‌ با دانه‌های‌ كوچك‌ مروارید و طلا بودند. سگك‌ كمربندها نیز نقره‌ای‌ بود و روی‌ آنها نقوش‌ گل‌ و گیاه‌ به‌ سبك‌ عثمانی‌ چكش‌كاری‌ و برجسته‌كاری‌ می‌شد.

 

Jewelry

Jewelry, utensils and tools Hnrsakht jewelry and fine metals and precious stones sometimes are. Muslim compiling dictionaries of the early fourth century the ink entries in precious stones were placed.

In the Islamic period, including scrimshaw art used in the metalworking, Brjsthkary, engrave, Syahqlm, Mshbkkary, enamel, jewelry casting and Mrskary in the fields, and Tlasazy Gvhrnshany is also common.

Gchbryha Umayyad period paintings and jewelry in the palaces of the caliphs and courtiers dinner shows, like other traditions and arts, the traditions of Islam in the region has been the trail. Fragments obtained from the first centuries of archaeological excavations, most of the previous examples are not clean.

Distinctive style of jewelry in the late thirteenth century and early fourteenth century, which was introduced in Kurdistan Mlylhkary was excellent and delicate features. Precious stones in this way was low, but that in addition to turquoise decorative features, was considered important properties of the supernatural, was widespread. Volute motifs, flowers and leaves, fish and birds were used as geometrical. Golden necklace beads were formed together with rectangular plates and the plates were decorated with turquoise and European and Ottoman coins. Kurdistan Grdnbndhay samples for celebrations of discs (plaques) that were built rectangular Vyz·hayy were similar to the fish. The bracelets were decorated with coins English and stars and moon crescents. Tapestry and the crescent-shaped earrings to more or Sbdhayy with small beads and pearls with gold. Also had a silver buckle belts and their designs on the Ottoman-style plants Hammered and was Brjsthkary.

 

در نگاه بیشتر ببینید